Publicerad av Georgios Tsiouras den 03 Mar 2022
obert Cederlund berättar om hur man anlägger och driver en våtmark. Robert är ordförande i initiativ Utö.  
 
Läs gärna distriktets artikel om Utö-projektet och spana in erbjudandet att hänga med på distriktets båtutflykt till Utö lördag den 12 mars. Robert medverkar också i distriktets internationella BASRAN-webinarie den 5 mars där Utö-projektet är ett svenskt Showcase. Nacka Rotaryklubb har även AW den 7 april om Östersjöprojektet.
Seminariet är inspelat.
Anteckningar från fredagsmöte den 18 februari 2022
 
Deltagare: via zoom, 8 deltagare, i lokalen 17 personer varav två gäster (Guje och föredragshållaren Robert Cederlund)
 
Namnsdag: Frida, Fritjof - Frida betyder "den älskade, den vackra", Fritjof har två betydelser - fridstjänare och fridsstörare
 
Händelser: Gambias nationaldag - de blev självständiga 1952. Grekland och ärkefienden Turkiet gick båda med i Nato samma år. John Travolta föddes 1954 och Ted Gärdestad 1956. Martin Luther King dog denna dag och även Snoddas.
 
Faktoid: Tidigare trodde man att jorden var platt. Men se det har man aldrig trott - det är en skröna.
 
Östersjötips: Fakta  - torvbildande våtmarker som finns i 3 % på jorden binder lika mycket kol som all världens skogar.
 
Skryt: Tom berättar att de äntligen efter 15 år fått ett naturvårdsavtal med länsstyrelsen (i december) där 40 ha av deras öar ska skyddas med sina ädellövskogar. P-O berättar om fin skidåkning i Canada med ca 8,5 m snö...
 
Sven presenterar föredraget med att berätta att det är steg 1 i en trestegsraket där steg 2 är ett webseminarie med Basram den 5 mars kl 10-12.45 och steg 3 är ett besök på Utö den 12 mars. Även steg 4 som är en nominering av Robert Cederlund till Baltic Sea Östersjöpris. Nominerad även av flera andra Rotaryklubbar varav Nacka RK.
 
Robert Cederlund berättar - (seminariet är också inspelat) att han har en bakgrund som boende på Värmdö - Evlinge gård under barndomen. Nu har han sommarbostad på Utö men bor på Lidingö.
 
På 60-80-talet var Södra fladen (syd från kyrkan på Utö) en fin flad med gott om gäddor - på senare år har det blivit ett geggigt brunt vatten utan fiskbestånd. 2012 började man på Utö arbetet med att söka tillstånd för att rusta upp fladen. Det tog tre år att få tillståndet men tre veckor att gräva klart (år 2015). 
 
Orsakerna till att Östersjön mår dåligt är tre:
Fisket som knäcker fiskebestånden genom överfiske. Det medför en störd balans i näringskedjan. Då flera djur äter mycket fisk som t ex sälen (det finns ca 50000 i Östersjön) äter 8 kg fisk per dygn och säl, även skarv äter mycket fisk, så ökar obalansen. Det ser man bl a att sälen kommer allt längre in i vikarna för att leta fisk.
 
Människan: som stör fiskemiljön genom byggnation och fritidslivet.
 
Jordbrukets industrialisering - syns bl a genom väldigt raka och stora diken som snabbt leder vattnet ut mot tidigare smala och svängande diken där vattnet hade tid att filtreras och sjunka ner i jordlagren.
 
Algblomningen är ett tydligt bevis på tillståndet i Östersjön. När inte näringskedjan fungerar så blommar algerna kraftigt och sjunker sen ner och bildar "kompost" på botten som när syret tar slut på syrefattiga bottnar övergår i fosforbildning.
 
Kan tre våtmarker på Utö rädda Östersjön? - nej men de står som en viktig modell för vad man kan göra. Det pågår forskning i deras våtmarker och genom samarbete med KTH etc tas regelbundna prover på såväl föroreningar som fiskbeståndet vilket gör att man kan följa utvecklingen.
 
På Utö har man skapat en vall där det bildas en första "våtmark" med vass och grunt vatten om ca 50 cm. Sen har man gjort en damm som blir en "fosforfälla".
 
På hösten rensar man området och klipper vass och tar upp sediment som sedan används i grönsaksodlingar. Detta för att visa kretsloppet och bidra med en levande skärgård som också ger arbetstillfällen.
 
Nya våtmarker är också på gång på Lidingö och Fågelbrolandet (Malma gård).
 

Se föredraget här: