Presidentskifte i Nynäshamns Rotaryklubb🇸🇪.
Per Almgården lämnar presidentämbetet över till Eva Lindstén
vi samlades utomhus i somriga Lövhagen Café.
Vår inkommande Guvernör Hannele Sjö var med vid cermonin
Nynäshamn Rotaryklubb
- ditt lokala nätverk i en internationell förening.
Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.