Publicerad av Georgios Tsiouras den 09 Feb 2021
Idag publicerade vår lokala tidning Nynäshamns Posten denna artikel som vår klubb skickade in.
 
Artikeln handlar om "Rotary är en fredsrörelse att räkna med"
 
Här kommer artikeln i sin helhet. Den är publicerat i både papperstidningen och i Nynäshamns Postens hemsida.
 
 
 
Rotary - en fredsrörelse att räkna med
Rotary är en världsomspännande organisation med 1,2 miljoner engagerade kvinnor och män i 36 000 lokala Rotaryklubbar i mer än 200 länder. Rotary arbetar för att höja den humanitära och etiska standarden i samhället, vilket är en förutsättning för fred i världen.
Rotary, som grundades redan 1905, har en lång erfarenhet att arbeta med fredsförebyggande aktiviteter. En av dessa är ett 75 årigt nära samarbete med FN och dess fackorganisationer.
Upphovet till FN var en fredskonferens, som brittiska Rotarianer anordnade i London år 1942, mitt under andra världskriget. Konferensdeltagare var ministrar, diplomater och andra regeringsrepresentanter från 21 olika länder. Resultatet av konferensen var bildandet av en samarbetsorganisation för global fred. En organisation som 1946 formellt blev UNESCO med säte i Paris. När sedan FN bildades i april 1945, och där UNESCO idag ingår, fanns 49 Rotarianer med i ceremonin som officiella observatörer.

Rotarys samarbete med FN innebär idag att ett antal Rotarianer tjänstgör och är verksamma såväl vid FN:s kontor som vid FN:s olika organ över världen. Sedan några år tillbaka arrangeras en årlig Rotary-FN dag.
En viktig pusselbit i Rotarys fredsarbete är Rotary Peace Centers, som finns vid sju ledande universitet i världen, varav ett vid Uppsala universitet.  Vid Rotary Peace Centers får årligen över 100 studenter från hela världen, på bekostnad av Rotary, genomföra en Master-utbildning eller diplomkurs inom freds- och konflikthantering. Idag finns det 1400 utexaminerade studenter som arbetar för fred i alla världsdelar.

Flera globala humanitära projekt, som exempelvis utrotningen av polio i världen och ett antal årligen återkommande projekt relaterade till fred- och konflikthantering, gör Rotary till en av världens största, (men kanske också mest anonyma) fredsrörelse.

I februari har Rotary-rörelsen särskilt fokus på fredsforskning, konfliktförebyggande arbete och konfliktlösning och vi vill mot bakgrund av ovanstående väcka frågan: Hur kan vi i högre grad manifestera och förstärka vårt gemensamma arbete för fredlig utveckling lokalt, nationellt och internationellt?

Georgios Tsiouras
President
Nynäshamn Rotaryklub