Publicerad av Claes Nilsson den 25 Jun 2021
Detta är två grundläggande frågor som jag försökte besvara i en artikel i Rotary Norden 1/2021: 
1) Rotary är ett lokalt och globalt kompetensnätverk för människor med socialt engagemang.
2) Rotary Öppnar Möjligheter för dig som medlem och för alla de människor, runt om i världen, som tar del av av våra aktiviteter och projekt. 
Efter att ha läst det ovanligt fylliga och intressanta Rotary Norden nummer 5/2020 började jag fundera över hur vi definierar Rotary. Detta speciellt efter min kollega Karl Beijboms debattartikel med rubriken ”Ett smalare och vassare Rotary”. Hans motiv var att lättare profilera Rotary och bättre konkurrera med andra välgörenhetsorganisationer, vilka ofta är mer specialiserade och katastrofinriktade och därmed får naturligt mer uppmärksamhet.
 
Även om vi i Rotary nu har en katastroffond och vi har ett nära samarbete med ShelterBox så arbetar vi huvudsakligen med långsiktiga och hållbara projekt för en positiv samhällsutveckling inom ett flertal fokusområden Kanske inte så sexigt men ack så viktigt.
 
Hur definierar vi Rotary? Är vi en välgörenhetsorganisation eller? Kan vi definiera Rotary på ett sätt som gör vår bredd och mångfald till en styrka istället för en svaghet?
 
När jag pratar Rotary börjar jag ofta med de två grundläggande frågorna ”Vad är Rotary” och ”Vad gör Rotary”.
 

Vad är Rotary?

Mitt korta svar på första frågan är: ”Rotary är ett globalt kompetensnätverk för människor med socialt engagemang”. Det ger mig en enkel struktur där allt vi gör som är till gagn för oss själva går in under kompetensnätverket och allt vi gör som är till gagn för andra ligger under det sociala engagemanget. Detta är min enkla ”hisspresentation” som klaras mellan två våningar. Om det blir en längre hissresa är det bara att fylla på.
 
Tidigare använde jag begreppet yrkesnätverk men nu talar jag alltid om kompetensnätverk. Det löser naturligt ett antal problem. Förr hade man samma yrke hela livet men så är det sällan idag. Hur många känner sig idag hemma i den ursprungliga klassifikation vi fick? När yngre personer besöker klubben, som är presenterad som ett yrkesnätverk, känner de sig lurade då det oftast är flest pensionärer. Vissa väljer att avsluta sitt medlemskap när de går i pension då de anser Rotary vara ett aktivt yrkesnätverk. Med kompetensnätverk överbryggar vi många av dessa invändningar och det speglar bättre dagens verklighet. Kompetensen är kanske som störst när vi närmar oss pensionsåldern?
 

Vad gör Rotary?

Mitt korta svar på fråga två är: Rotary Öppnar Möjligheter. Möjligheter för mig som medlem och möjligheter för många, många människor över hela världen som tar del av våra projekt och aktiviteter, från Polio vaccination, läsprojekt, hälsoprojekt och hela vägen till ett stipendium till en skolelev. Samma två ben som tidigare, vad gör vi för oss själva och vad gör vi för andra.
 
Dessa möjligheter vill jag att fler skall kunna ta del av och därmed expandera Rotary. Både med fler medlemmar och fler aktiviteter och projekt. Om jag provocerar kan jag säga att det är primärt inte Rotary som behöver fler medlemmar utan det är många människor runt om i vårt samhälle som behöver mer Rotary. Men de flesta av dessa potentiella medlemmar har kanske inte möjlighet att träffas just på den dag, tid, plats som vi erbjuder. Vi måste bli duktigare på att erbjuda fler möjligheter till engagemang i Rotary. Fler mötesplatser, fler tider, fler mötesformer etc. Idag har Rotary öppnat upp för många möjligheter till olika typer av klubbmodeller och medlemskap.
 

Mer information: