Publicerad av Georgios Tsiouras den 05 Jul 2022

Omslagsbild

Jennifer Jones, RI-president från 1 juli. Här på besök i Kalifornien med sin man Nick Krayachich.

Tema

Yrkesnettverkene i Rotary. En realitet eller et fortidsminne etter at kravet til yrkesklassifisering av medlemmene ble opphevet?
Lykkes klubbene med å hente inn nye yrker fra et arbeidsliv i hurtig endring? Vi ser på situasjonen i hvert av vare fem land.